Názov: Školská jedáleň
Ulica: Hubeného č. 25
Mesto: Bratislava
Číslo jedálne: 90020
Ste na stránkach Základnej školy J.A. Komenského
internetové objednávanie jedál ON LINE.
              Tu môžete vykonávať tieto činnosti:
              - objednávanie jedál
              - zobraziť vyučtovanie (platby,odbery, finančné zostatky)
              - zobraziť prehľad odobraných jedál
              - chronologicky zobraziť finančné operácie (denník pohybov)
              - finančný zostatok na účte stravníka.
          Objednať stravu na ďalší deň je možné dnes do 14:00 hod.
Kolektív školskej jedálne Vám praje dobrú chuť
Meno:
Heslo: