Vážený rodičia.

Opäť spúšťame výber z dvoch jedál.

preto Vás chcem poprosiť, hlavne prváčikov,

nových stravníkov ale aj Vás starších o

dodržiavanie času objednávania obedov.

Týka sa to hlavne MENU č.2, ktoré treba

objednať deň vopred. To znamená, ak

chcem sladkú dvojku na pondelok, musím

si ju objednať ešte v piatok do 14:00. Po

14:00 sa na druhý deň, dá objednať len M1.

Čokoľvek Vám nebude jasné, volajte, píšte,

meilujte, alebo pošlite poštového holuba :-)

Ďakujem za pochopenie, s pozdravom

Marek Poživenec, vedúci ZŠS.
Názov: Školská jedáleň
Ulica: Hubeného č. 25
Mesto: Bratislava
Číslo jedálne: 90020
Ste na stránkach Základnej školy J.A. Komenského
internetové objednávanie jedál ON LINE.
              Tu môžete vykonávať tieto činnosti:
              - objednávanie jedál
              - zobraziť vyučtovanie (platby,odbery, finančné zostatky)
              - zobraziť prehľad odobraných jedál
              - chronologicky zobraziť finančné operácie (denník pohybov)
              - finančný zostatok na účte stravníka.
          Objednať stravu na ďalší deň je možné dnes do 14:00 hod.
Kolektív školskej jedálne Vám praje dobrú chuť
Meno:
Heslo: