Vystavil: vedúci ŠJ Marek Poživenec
Zmena jedálneho lístku vyhradená
Zadajte počet: