Vystavil: vedúci ŠJ Marek Poživenec Pripravila: hlavná kuchárka Mariena Macháčková
Zmena jedálneho lístku vyhradená
Zadajte počet: